20140911_084603 20140911_133224 20140923_093106 KhaoTong KhaoTong3 KhaoTong2 KHAO 5
Tips for save
IMAGE ราคาขยะรีไซเคิล
Tuesday, 02 September 2014
  ราคาขยะรีไซเคิล เดือนสิงหาคม 2014     พลาสติก    ... Read More...
IMAGE ปุ๋ยธรรมชาติ ประหยัดน้ำต้นไม้โต
Friday, 08 August 2014
ปุ๋ยธรรมชาติ ประหยัดน้ำต้นไม้โต... Read More...
IMAGE D.I.Y ทำแจกันจากหลอดไฟใช้แล้ว
Wednesday, 21 May 2014
D.I.Y ทำแจกันจากหลอดไฟใช้แล้ว   ปัจจุบันใคร... Read More...
IMAGE D.I.Y.กระถางประหยัดน้ำ
Wednesday, 21 May 2014
D.I.Y.กระถางประหยัดน้ำ..มีระบบป้อนน้ำให้ตัวเอง... Read More...
IMAGE D.I.Y. หลอดไฟไม่ใช้พลังงาน
Wednesday, 21 May 2014
D.I.Y. หลอดไฟไม่ใช้พลังงาน ผลงานสิ่งประดิษฐ์โดย : José... Read More...
IMAGE ทำปุ๋ยอินทรีย์
Thursday, 13 November 2014
ศูนย์ฯบึงบอระเพ็ด จัดฝึกอบรมการทำปุ๋ยโบกาฉิสูตรประยุกต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิวัต อุณฑพันธุ์... Read More...
IMAGE วันมหิดล
Monday, 29 September 2014
กิจกรรมการเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการแยกขยะของวิทยาเขต ฯ        วันมหิดล 24 กันยายน 2557 นอกจากวิทยาเขต ฯ... Read More...
IMAGE อบรม อสม. หมู่บ้าน
Wednesday, 17 September 2014
ในการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประหมู่บ้าน ตำบลเขาทอง ประจำเดือนกันยายน เมื่อว่ันที่ 12 กันยายน 2557... Read More...
IMAGE พานไหว้ครู
Thursday, 04 September 2014
รองอันดับหนึ่ง ด้านความคิดสร้างสรรค์          มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ในวันที่ 4 กันยายน... Read More...
IMAGE รณรงค์การแยกขยะ
Thursday, 21 August 2014
 ให้ความรู้เยาวชน เรื่องขยะ !   คณะวิจัยโครงการ... Read More...