newyears59 CHAMP PA59 PR- 59 PR59-1 ab nael

มหิดลนครสวรรค์จัดทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙

อาจารย์มหิดลนครสวรรค์ได้รับรางวัล นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สกว.

อธิการบดีนำทีมบริหารดูความก้าวหน้าและจัดทำ PA วิทยาเขตนครสวรรค์

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม วันที่ 15 ธ.ค.2558-12 เม.ย. 2559

รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ระบบรับตรงทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2559

เกี่ยวกับโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

เครือข่ายเพื่อการพัฒนาบัณฑิตฯ ๖ สถาบันร่วมกิจกรรมศูนย์ผู้สูงอายุฯ

ข่าวสารและกิจกรรม

IMAGE เครือข่ายเพื่อการพัฒนาบัณฑิตฯ ๖ สถาบันร่วมกิจกรรมศูนย์ผู้สูงอายุฯ
วันอังคาร, 05 เมษายน 2559
เครือข่ายเพื่อการพัฒนาบัณฑิตฯ ๖... Read More...
IMAGE อธิการบดีนำทีมบริหารดูความก้าวหน้าและจัดทำ PA วิทยาเขตนครสวรรค์
วันศุกร์, 29 มกราคม 2559
อธิการบดีนำทีมบริหารดูความก้าวหน้าและจัดทำ PA... Read More...
IMAGE อาจารย์มหิดลนครสวรรค์ได้รับรางวัล นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สกว.
วันพุธ, 13 มกราคม 2559
อาจารย์มหิดลนครสวรรค์ได้รับรางวัล... Read More...

Contact Us

มหาวิทยาลัยมหิดล นครสวรรค์ 402/1 หมู่ 5 ตำบลเขาทอง 

อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130 

โทร.088-2786883 โทรสาร 056-274366


Follow us

facebook