ab nael cc1 faa achamp

เกี่ยวกับโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

เครือข่ายเพื่อการพัฒนาบัณฑิตฯ ๖ สถาบันร่วมกิจกรรมศูนย์ผู้สูงอายุฯ

อาจารย์ ดร. รัชนก ตินิกุล วิทยาเขตนครสวรรค์ คว้ารางวัลระดับประเทศ Leave a Nest Award TECHPLANTER 2016

มหิดลนครสวรรค์เข้ารับเข็มที่ระลึกและรับคัดเลือกร่วมจัดนิทรรศการฯ

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ยสวันต์ ตินิกุล ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ"รองศาสตราจารย์ " อาจารย์ประจำ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รับสมัครงาน

ข่าวสารและกิจกรรม

IMAGE ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่วิทยาเขตนครสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
วันศุกร์, 17 มิถุนายน 2559
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่วิทยาเขตนครสวรรค์ ปีการศึกษา... Read More...

Contact Us

มหาวิทยาลัยมหิดล นครสวรรค์ 402/1 หมู่ 5 ตำบลเขาทอง 

อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130 

โทร.088-2786883 โทรสาร 056-274366


Follow us

facebook