ab nael cc1

เกี่ยวกับโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

เครือข่ายเพื่อการพัฒนาบัณฑิตฯ ๖ สถาบันร่วมกิจกรรมศูนย์ผู้สูงอายุฯ

อาจารย์ ดร. รัชนก ตินิกุล วิทยาเขตนครสวรรค์ คว้ารางวัลระดับประเทศ Leave a Nest Award TECHPLANTER 2016

รับสมัครงาน

ข่าวสารและกิจกรรม

IMAGE ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่วิทยาเขตนครสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
วันศุกร์, 17 มิถุนายน 2559
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่วิทยาเขตนครสวรรค์ ปีการศึกษา... Read More...
IMAGE เครือข่ายเพื่อการพัฒนาบัณฑิตฯ ๖ สถาบันร่วมกิจกรรมศูนย์ผู้สูงอายุฯ
วันอังคาร, 05 เมษายน 2559
เครือข่ายเพื่อการพัฒนาบัณฑิตฯ ๖... Read More...

Contact Us

มหาวิทยาลัยมหิดล นครสวรรค์ 402/1 หมู่ 5 ตำบลเขาทอง 

อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130 

โทร.088-2786883 โทรสาร 056-274366


Follow us

facebook