newyears59 CHAMP PA59 PR- 59 PR59-1 ab nael

มหิดลนครสวรรค์จัดทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙

อาจารย์มหิดลนครสวรรค์ได้รับรางวัล นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สกว.

อธิการบดีนำทีมบริหารดูความก้าวหน้าและจัดทำ PA วิทยาเขตนครสวรรค์

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม วันที่ 15 ธ.ค.2558-12 เม.ย. 2559

รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ระบบรับตรงทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2559

เกี่ยวกับโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

เครือข่ายเพื่อการพัฒนาบัณฑิตฯ ๖ สถาบันร่วมกิจกรรมศูนย์ผู้สูงอายุฯ

ข่าวสารและกิจกรรม

IMAGE ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่วิทยาเขตนครสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
วันศุกร์, 17 มิถุนายน 2559
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่วิทยาเขตนครสวรรค์ ปีการศึกษา... Read More...
IMAGE เครือข่ายเพื่อการพัฒนาบัณฑิตฯ ๖ สถาบันร่วมกิจกรรมศูนย์ผู้สูงอายุฯ
วันอังคาร, 05 เมษายน 2559
เครือข่ายเพื่อการพัฒนาบัณฑิตฯ ๖... Read More...
IMAGE อธิการบดีนำทีมบริหารดูความก้าวหน้าและจัดทำ PA วิทยาเขตนครสวรรค์
วันศุกร์, 29 มกราคม 2559
อธิการบดีนำทีมบริหารดูความก้าวหน้าและจัดทำ PA... Read More...

Contact Us

มหาวิทยาลัยมหิดล นครสวรรค์ 402/1 หมู่ 5 ตำบลเขาทอง 

อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130 

โทร.088-2786883 โทรสาร 056-274366


Follow us

facebook